Конкурсне завдання
Розробити пропозицію стратегії реконструкції набережної річки Інгул у місті Кропивницький. Стратегія має передбачати поетапне реалізування проекту з можливістю внесення змін, а також адаптації до мінливої політичної та економічної ситуації. Необхідно врахувати, що місто є дещо провінційним (сподіваюсь містяни не образяться за це спостереження). Фінансовим обмеженням має бути 1 мільйон гривень на рік. Якщо конкурсна пропозиція потребує більших витрат, необхідно запропонувати додаткові джерела фінансування.

Вихідні дані.
Для отримання геопідоснови набережної річки у центральній частині міста (М 1:2000) та базового аналізу міста (англійською), будь ласка, напишіть листа на електронну адресу конкурсу naberezhna.ingulu@gmail.com.

Перелік необхідних матеріалів:
 • 3-4 візуалізації / коллажі / ілюстрації;
 • Схема функціонального зонування;
 • Схема руху пішоходів, велосипедистів та транспорту;
 • Проілюструвати чи описати на яких етапах і як місцеве населення, бізнес, неприбуткові організації можуть долучитись до проекту;
 • Опис проекту (максимум 1 сторінка А4);
 • Інші матеріали, які конкурсант вважатиме за необхідне надати для кращого опису свого проекту.
Анонімність
Конкурсні проекти подаються на Конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, що проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту

Всі матерали мають бути продубльовані англійською мовою та надіслані на електронну адресу конкурсу у вигляді альбому А3 (альбомна орієнтація) у форматі ".pdf" до 28 лютого 2018 року.

Право на подальше використання конкурсних рпоектів:
Надсилаючи свої проекти на адресу конкурсу naberezhna.ingulu@gmail.com, Ви надаєте згоду на їх публікацію на сайті конкурсу та на Facebook сторінці конкурсу, у будь-яких інших соціальних медіа, а також передачу надісланих проектів третім особам для поширення інформації про конкурс та проекти серед населення будь-яким способом. Також, у разі перемоги, автор (або група авторів) проекту-переможця надає організатору конкурсу беззастережну згоду на передачу та подальше використання свого проекту представниками місцевої влади міста Кропивницький з метою його можливої реалізації, в тому числі для подачі заявок на міжнародні гранти. Автор (або група авторів) проекту-переможця також погоджуються (за необхідності) приймати безпосередню участь у подальшому процесі розвитку та реалізації проекту-переможця.Як ми можемо поступово перетворити набережну Інгулу у систему громадських просторів, що разом сформують новий пішохідно-велосипедний каркас міста? Як пов’язати ці громадські простори не тільки фізично, але й в ментальних картах містян?
Competition brief
Design the strategy proposal for the Inhul riverbank reconstruction in Kropyvnytskyi. The strategy should provide a step by step execution with an ability to adapt to inconsistent political and economic environment. It is necessary to take into consideration that the city is a bit provincial. Financial limit – 1 million UAH per year. In case your proposal requires more financial resources, please propose additional sources of finance.

Initial data.
In order to get the geo-physical basic map and primary city analysis (in English), please write to the email address of the competition.

List of deliverables:
 • 3-4 visualizations / collages / illustrations;
 • Functional zoning scheme;
 • Circulation scheme (pedestrian, bicycle, auto);
 • Illustrate or describe at which stages and how local community, businesses, NGOs can enrol in the process;
 • Proposal brief (max 1 page A4);
 • Any other materials which an applicant considers important to describe his/her project better.

Anonymity

Contest projects should be submitted to the Competition anonymously with a six-figure number in the upper right corner of all submitted materials.

All materials should be formed in an A3 (album orientation) ".pdf" booklet dubbed in English and sent to the email address of the competition. Proposal deadline – February, 28th 2018.

How can we gradually transform Inhul's embankment into a system of public spaces that will form a new pedestrian-bicycle frame of the city? How to connect these public spaces not only physically, but also in the inhabitant's mental maps?
Контакти / Contacts: naberezhna.ingulu@gmail.com / Facebook
Організатор: Олександра Ткаченко / Competition organizer: Oleksandra Tkachenko

Конкурс є виключно приватною ініціативою / The competition is exclusively private initiative
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website